Zapraszamy na:

XXVII Miedziowy Klub Mikrobizensu

24 kwietnia 2019 r. godz. 19:01

Miejska Strefa Biznesu, Pchli Targ paw.21 ul. B. Krzywoustego w Głogowie

Temat: Jak budować wizerunek firmy – Katarzyna Kalinowska z Adninja