Dziewczyńskie Centrum Mocy – 13 stycznia, godz. 18:00

Co jest potrzebne do bycia szczęśliwym?
Każdy z nas ma inne marzenia, cele i potrzeby, ale wszyscy czujemy się dużo lepiej, gdy widzimy sens naszego istnienia.


Zapraszając nastolatki na Dziewczyńskie Centrum Mocy, chcemy pokazać im jak zwiększać uwłasnowolnienie i sprawczości. Jak budować poczucie wartości i sensu istnienia poprzez znajomość siebie i umiejętność dzielenia się.
Nastolatki spotykają się, żeby na bazie swoich mocnych stron wymyśleć i zaplanować działania wolontariackie.
Mając zdiagnozowane potrzeby społeczne, zastanowią się jak mogą wykorzystać swoje mocne strony, żeby włączyć się i wesprzeć lokalną społeczność.

Kiedy: 13 stycznia 2023, godz. 18:00
Gdzie: Centrum Językowe Gołębia ul. Gołębia 1/2 w Głogowie

SPOTKANIE BEZPŁATNE