Głogowskie Granty Młodzieżowe - wniosek

Zapraszamy do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu Głogowskie Granty Młodzieżowe. Zanim zaczniesz pisać wniosek, popatrz na wniosek wzorcowy. Pomoże Ci on napisać  dobrze wniosek o grant.

Wnioski przyjmowane są w terminie 27.11. – 06.12.2020 do godz. 23:59.

Rozpatrywane będą tylko wnioski, które będą miały wypełnione wszystkie pola. Wniosku nie da się zapisać. Otrzymamy go, gdy wciśniesz przycisk „Złóż wniosek”. Do 24 h otrzymasz od nas maila z potwierdzeniem złożenia wniosku i z kopią Waszego wniosku. Regulamin konkursu dostępny tutaj.

Imię i nazwisko
Imię i nazwisko
Imię i nazwisko
(skąd się znacie, co nas połączyło np. wspólne cele, pasje?)
W formacie DD.MM.RRRR
Nie później niż 23.12.2020
Opiszcie swój pomysł na działanie w przynajmniej 5 zdaniach.
Opiszcie do kogo adresujecie swoje działania? Jakie są potrzeby/problemy odbiorców projektu? Jakie są tego przyczyny?
Jakie są cele projektu? Jakich spodziewacie się rezultatów?
Jak będziecie promować swój projekt?
Rozpiszcie po kolei, jakie działania w projekcie będziecie realizować krok po kroku. Wypunktujcie kolejne kroki i oszacujcie ich czas realizacji. Każdą pozycję zapiszcie w osobnym akapicie - np. 1. Promocja projektu okres realizacji 04.12.2020 - 14.12.2020
Rozpiszcie po kolei w punktach, jakie działania w projekcie będziecie realizować krok po kroku wraz z szczegółowymi kosztami. Każdą pozycję zapiszcie w osobnej linii wg. wzoru: Nazwa kosztu - rodzaj miary - liczba jednostek - koszt jednostkowy - koszt całkowity; Budżet projektu musi się zamknąć między 500 zł a 2000 zł.
Tylko wnioski z zaznaczonymi wszystkimi oświadczeniami będą rozpatrywane do dofinansowania.