Dziewczyńskie Centrum Mocy – 21 kwietnia 2023

Przystępujemy do działania

Dziewczyny wybrały temat: Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wygląd.
Zebrały pomysły, jakie działania można podjąć, żeby przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na wygląd:
- zorganizowanie zajęć w szkołach, aby uświadomić równieśników, jakie są konsekwencje dyskryminacji,
- zaprojektowanie, wydrukowanie i rozmieszczenie w mieście plakatów mówiących o skutkach dyskryminacji,
- zorganizowanie spotkania dla pedagogów szkolnych, żeby przedstawić im bezpośrednio sytuację dyskryminacji od strony nastolatków,
- nagranie 20 minutowego filmu o dyskryminacji,
- organizacja konferencji np. w MOKU, dla uczniów i nauczycieli,
- wspieranie młodych ludzi poprzez ulotki z cytatami,
- założenie i prowadzenie konta o dyskryminacji w mediach społecznościowych
Na spotkaniu 21.04 wybiorą maksymalnie dwa działania i zaczną tworzyć plan działania.
W związku z tym, to jest ostatnie spotkanie do którego mogą dołączyć nowe osoby.


Obowiązują zapisy przez poniższy formularz:

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.